ZE STAROINDICKÉHO MUDROSLOVÍ

 

ze sanskrtských originálu

vybral a preložil Dušan Zbavitel